Arkitekt hos bolig-tjek.dk

Medarbejderne i Bolig-Tjek ApS har mere end 15 års erfaring med arkitektopgaver i hele Danmark

Bolig-Tjek ApS arbejder med projektering af enfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og etagebyggeri samt tilbygninger og ombygninger.

Vores mål er altid, at skabe en gennemtænkt, bygbar og ikke mindst energirigtig arkitektonisk løsning, som selvfølgelig tager hensyn til netop Jeres ønsker og behov.

Derfor har vi hos Bolig-Tjek ApS stor fokus på den tætte dialog mellem bygherre, arkitekt og den udførende entreprenør, da det erfaringsmæssigt, giver de mest vellykkede projekter.

Medarbejderne hos Bolig-Tjek ApS er alle byggesagkyndig og energikonsulent, og deres store viden fra arbejdet med tilstandsrapporter og energimærker, medfører naturligt et stort fokus på, at skabe løsninger til vores kunder, som er både energirigtige og bygbare.

Desuden har medarbejderne i Bolig-Tjek ApS stor erfaring med udarbejdelse af energiberegninger og varmetabsberegninger i forbindelse med vores projekteringsopgaver.
Bolig-Tjek ApS udfører også beregningerne for andre arkitekter og ingeniører.
De første skridt i arkitektopgaver hos Bolig-Tjek ApS, tager altid udgangspunkt i netop Jeres ønske og /eller idéer til netop Jeres drømmebolig.

Et typisk forløb ved en arkitektopgave hos os vil være, at I kontakter os med Jeres idéer og ønsker, og vi aftaler et uforpligtende og ikke mindst gratis møde, hvor vi taler om Jeres idéer og ønsker.
Først herefter tager I stilling til, om vi skal udarbejde et skitseforslag ud fra Jeres idéer og ønsker.

Efter skitseringsprocessen når vi frem til udarbejdelse af myndighedsprojekt med mere detaljerede tegninger:
Disse vil være med mål og konstruktionsopbygninger, således at I kan få en byggetilladelse og sideløbende med kommunens byggesagsbehandling, bruge tegningsmaterialet som grundlag for indhentning af tilbud fra håndværkere. Dermed vil I typisk være klar til at bygge, når byggetilladelsen fra kommunen foreligger.Bolig-Tjek ApS tilbyder også at føre løbende tilsyn med Jeres byggeprojekt

Dette afsluttes altid med en fejl- og mangelgennemgang, så I ikke flytter ind i en bolig, der ikke er bygget håndværksmæssigt korrekt.

Bolig-Tjek ApS samarbejder med flere lokale håndværkere, og kan være behjælpelig med indhentning af tilbud på netop jeres projekt.Husk I kan altid booke et gratis og uforpligtende møde hos Bolig-Tjek ApS

Kontakt os

© 2018 Bolig Tjek ApS. All rights reserved - Bewise